Tin hoạt động

TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỖ TRỢ PHÁP LUẬT TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ngày 17/12/2019, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật (Trung tâm) Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức lớp bồi dưỡng với chuyên đề “Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các vấn đề pháp lý về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam” năm 2019 tại TP. Hồ Chí Minh. Lớp bồi dưỡng được tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585.

CÂU LẠC BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH SƠN LA

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 585, ngày 06/12/2019, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (CLB) tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp với chuyên đề “Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn áp dụng pháp luật lao động trong quản trị nhân sự tại doanh nghiệp” tại Sơn La

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Được sự hỗ trợ của Chương trình 585 - Bộ Tư pháp, ngày 11/12/2019, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Hà Nội,

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 585 NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình 585 đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VÀ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT TẠI TỈNH BẮC GIANG

Ngày 17/12/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức Hội nghị đối thoại đánh giá 10 năm triển khai Chương trình 585, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp giai đoạn sau năm 2020 và lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp chuyên đề " pháp luật về quản trị doanh nghiệp và pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh"