BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI 3 MIỀN TRÊN CẢ NƯỚC

BQL CHƯƠNG TRÌNH 585 TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI 3 MIỀN TRÊN CẢ NƯỚC Trên cơ sở Quyết định số 1268/QĐ-TTG ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hòa giải thương mại; nhằm giúp các doanh nghiệp cập nhật và nâng cao kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, trong các ngày 11-25 và 29/10/2019, Ban Quản lý Chương trình 585 đã phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh chuyên đề ​“Kỹ năng soạn thảo, đàm phán ký kết hợp đồng; giải quyết tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh và những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn mà doanh nghiệp cần lưu ý” tại TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ và tỉnh Thừa - Thiên Huế.

Tham dự lớp bồi dưỡng lớp bồi dưỡng gồm 100 doanh nghiệp (tại TP. Hải Phòng, 150 doanh nghiệp, luật sư, luật gia (tại TP. Cần Thơ và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Lòng), 125 doanh nghiệp (tại tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh Miền Trung.

Lớp bồi dưỡng tại TP. Hải Phòng ngày 11/10/2019
Các chuyên gia tham gia trình bày tại Lớp bồi dưỡng gồm: Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, ông Nguyễn Văn Mạnh - Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, ông Phan Trọng Đạt, Trung tâm Trọng tài Quốc tế đã tập trung  vào những dung cơ bản như: Giới thiệu và các vấn đề cần lưu ý trong triển khai Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng từ góc độ doanh nghiệp (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt - Đề án đã được Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ từ tháng 3/2019);  Kỹ năng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng và những nội dung cần lưu ý trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; kỹ năng xử lý vướng mắc, tranh chấp hợp đồng; những lưu ý đối với từng loại hợp đồng cụ thể; một số vụ việc tranh chấp cụ thể, bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp.

Lớp bồi dưỡng tại TP. Cần Thơ ngày 25/10/2019

Lớp bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 29/10/2019

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng đã được doanh nghiệp quan tâm , tham dự đông đảo, thể hiện nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương là rất lớn. Trong thời gian tới, trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại các địa phương, BQL Chương trình 585 sẽ tiếp tục triển khai điểm các hoạt động hỗ trợ pháp lý thông qua việc tổ chức các Hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng, góp phần đáp ứng đúng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp.

Phạm Nguyệt Hằng


Các tin khác