BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 THÔNG BÁO TỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 THÔNG BÁO TỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ VỚI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 585 Ngày 27/8/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ký Công văn số 3289/BTP-585 về việc thông báo tới các cơ quan, tổ chức về tiến độ thực hiện các hợp đồng giao việc đã ký với Ban Quản lý Chương trình 585.

Theo đó, Ban Quản lý Chương trình 585 đề nghị Quý đơn vị thực hiện các hoạt động của Chương trình theo hợp đồng đã ký, cụ thể:
- Hoạt động Hội nghị đối thoại;
- Hoạt động Tăng cường năng lực;
- Hoạt động Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp;
- Hoạt động Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế;
- Hoạt động Mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp;
- Hoạt động Xây dựng bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Đối với các hoạt động đã tổ chức xong đề nghị đơn vị hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán gửi về Chương trình 585 để tiến hành nghiệm thu, thanh lý trước ngày 15/9/2019. Đối với các hoạt động chưa thực hiện đề nghị đơn vị thực hiện đúng thời hạn quy định trong hợp đồng.
Sau thời hạn nêu trên, đơn vị chưa tổ chức các hoạt động hoặc chưa nộp hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán Chương trình sẽ không thanh toán kinh phí thực hiện hoạt động năm 2019 do vi phạm hợp đồng.
Ban Quản lý Chương trình 585 thông báo đến Quý đơn vị được biết và phối hợp thực hiện.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị!
Chi tiết xin liên hệ: Tổ Thư ký Chương trình 585, Phòng 106 nhà N4, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; SĐT: 024.6273.9643; email:sontm@moj.gov.vn./.
 

Phạm Nguyệt Hằng


Các tin khác