TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020 Nhằm Bổ sung kịp thời cán bộ cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) do có 02 cán bộ chuyển sang đơn vị khác; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Chương trình 585 trong năm 2018 và những năm tiếp theo; Đảm bảo các hoạt động của Chương trình được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả và đúng tiến độ. Ban Quản lý Chương trình 585thông báo tuyển dụng 02 Cán bộ làm việc tại Văn phòng Chương trình 585. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quản lý và thực hiện cập nhật thông tin trên trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thực hiện hoạt động chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài truyền hình Việt Nam và thực hiện các nhiệm khác theo phân công của Ban Quản lý Chương trình 585.

1. Yêu cầu tuyển dụng
Ứng viên được tuyển dụng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi không quá 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;
- Tốt nghiệp cử nhân luật, kinh tế hoặc quan hệ quốc tế (Học lực khá trở lên);
- Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B; chứng chỉ tin học trình trình độ B trở lên;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;
-  Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Thời hạn làm việc
Thời hạn làm việc theo thời hạn của Chương trình 585.
3. Mức lương          
- Mức lương hàng tháng được tính trên cơ sở hệ số lương của cử nhân đại học x mức lương tối thiểu chung hàng năm được Chính phủ quy định áp dụng đối với người lao động trình độ cử nhân đại học làm việc trong các cơ quan nhà nước.
4. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng thông qua hình thức: phỏng vấn, 02 ứng viên nào có tổng điểm kiểm tra phỏng vấn cao nhất từ trên xuống dưới sẽ được tuyển dụng.
- Nội dung: Các văn bản pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp như Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các văn bản liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Hạn nộp hồ sơ từ ngày 10/9/2018 đến ngày 28/9/2018.
- Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: 01 Bản chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, 01 bản khai lý lịch cá nhân, 01 bản chứng thực chứng minh thư nhân dân, 01 chứng thực  sổ hộ khẩu, đơn xin dự tuyển, 01 giấy kiểm tra sức khỏe, 04 ảnh 4x6.

Chi tiết xin liên hệ
: Chương trình 585, Phòng 106, Nhà N4, Trụ sở Bộ Tư pháp; ĐT: 024.62739640 (đ/c Nguyệt)

 

Trần Thanh Tùng


Các tin khác