Hướng dẫn thực hiện phát trực tiếp các hoạt động trên trang Facebook của Chương trình 585

Đề hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc phát trực tiếp hoạt động Bồi dưỡng, Tọa đàm, Hội nghị đối thoại trên Trang Facebook của Chương trình 585 tại địa chỉ theo đường link sau: http://facebook.com/hotrophaply2018/about/?-rdr các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

Các tin khác