Khánh Hòa: Quán triệt chuyên đề năm 2023 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 20/02/2023

Chiều 17-02, Đảng ủy Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Long An: Tuyên dương điển hình trong học tập, làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 20/05/2022

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); sáng ngày 19/5/2022, Đảng ủy - Lãnh đãnh Sở Tư pháp tổ chức dương điển hình trong học tập, làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đến dự có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và vấn đề chống tham nhũng hiện nay 24/01/2022

Không phải đến bây giờ, khi nước ta đang hoàn thiện pháp luật và đẩy mạnh chống tham nhũng thì vấn đề này mới được đề cập. Mà chống tham nhũng là vấn đề của lịch sử, từ thời phong kiến đã được nhắc đến với những tên gọi khác nhau, nhưng bản chất hay nội hàm của nó đều là vấn đề vi phạm pháp luật để tư lợi cá nhân.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đối với công tác đối ngoại nhân dân 23/12/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống các quan điểm toàn diện, bao hàm nội dung rất rộng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng đối ngoại là một bộ phận quan trọng về chiến lược, sách lược cách mạng trong các vấn đề quốc tế, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn.

Học tập và làm theo phong cách, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, đơn vị 11/03/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng vĩ đại, trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn với quá trình phát triển của dân tộc ta. Đây là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận, trong hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng.

Người đảng viên trẻ nhiệt huyết, sáng tạo 10/03/2021

Nhiệt huyết, bền bỉ, sáng tạo là những dấu ấn với những ai đã từng làm việc với đồng chí Nông Thu Trang, một đảng viên trẻ của Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.

Bác Hồ và việc tự học 01/03/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc tự học và học tập suốt đời là luận điểm cực kỳ quan trọng. Bác Hồ coi tự học có vai trò hết sức quan trọng, có vị trí quyết định tạo nên trí tuệ.