Long An: Tuyên dương điển hình trong học tập, làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

20/05/2022
Long An: Tuyên dương điển hình trong học tập, làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); sáng ngày 19/5/2022, Đảng ủy - Lãnh đãnh Sở Tư pháp tổ chức dương điển hình trong học tập, làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đến dự có đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp, cùng các đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở.
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; lan tỏa đến từng cơ quan, đơn vị thuộc Sở, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường xuyên, nghiêm túc.
Dịp này Đảng ủy - Lãnh đãnh Sở Tư pháp, Quyết định khen thưởng cho 03 tập, 07 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
Thay mặt Đảng ủy - Lãnh đạo Sở Tư pháp, đồng chí Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tư pháp  biểu dương và ghi nhận những cống hiến của các tập thể, cá nhân đã nổ lực, cố gắng trong việc học tập, làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị các tập thể, cá nhân chưa được tuyên dương trong đợt này tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đưa do cơ quan, đơn vị phát động;…
Phan Đức Bộ-Sở Tư pháp Long An