​Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc của người 25/04/2019

Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi rất tự hào và xúc động trước những hành động, cử chỉ, tác phong cụ thể của Người; hành động, cử chỉ, tác phong đó không phải cho cá nhân của Bác mà cho cả dân tộc ta và nhân dân thế giới.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đoàn viên và thanh niên – vừa “hồng” vừa “chuyên” 24/04/2019

Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng.

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Lời dặn đầu tiên của Bác về xây dựng Đảng 22/04/2019

Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đầu tiên trong bản Di chúc là vấn đề xây dựng Đảng. Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Người trong Di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.

Cần, kiệm, liêm, chính - là nền tảng của đời sống mới, nền tảng Thi đua ái quốc 17/04/2019

Năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” gồm 4 bài báo với bút danh Lê Quyết Thắng đăng trên báo “Cứu quốc” các số ra ngày 30/5, 31/5, 1/6 và 2/6/1949. Đã 70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến: ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại vẫn còn nguyên giá trị 05/12/2018

Cách đây 72 năm, ngày 19-12-1946, để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi thiêng liêng của Người như một lời hịch của non sông đất nước cổ vũ tinh thần yêu nước của toàn dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Hơn bảy thập kỷ đã qua, nhưng Lời kêu gọi thiêng liêng đó vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam hôm nay, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của nó vẫn còn nguyên giá trị.

“Không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” 03/12/2018

Cùng với tác phẩm “Đạo đức cách mạng” viết năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có nhiều bài viết khác về đạo đức cách mạng, tạo thành một hệ thống tư tưởngthống nhất cụ thể và rõ ràng, được minh chứng qua chính tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh 15/10/2018

Dân tộc Việt Nam đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, chiến thắng nhiều đế quốc, thực dân xâm lược. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc hành trình dài, gian khổ, đau thương và anh dũng chống thực dân, đế quốc của một dân tộc nhỏ bé, bất khuất, kiên cường. Chiến thắng này là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, mà một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là Đảng ta đã xây dựng và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.