Trưng bày 300 tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

16/05/2024
Trưng bày 300 tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân” nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Trưng bày gồm 300 tài liệu, được tuyển chọn theo các nội dung: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim nhân dân Việt Nam”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Các tác phẩm tiêu biểu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Ngoài những tác phẩm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh công lao to lớn của nhà lãnh tụ vĩ đại, trưng bày giới thiệu tới bạn đọc những bức thư xúc động, những câu chuyện đời thường phản ánh tình cảm của Bác với các tầng lớp nhân dân cũng như sự kính yêu, lòng biết ơn của nhân dân đối với Bác.
Bên cạnh đó, trưng bày sách, báo chuyên đề “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân” còn giới thiệu các tác phẩm chính luận, tác phẩm văn học, báo chí có giá trị, đa dạng về thể loại, đặc sắc về phong cách sáng tạo như: "Đường Kách mệnh", "Cương lĩnh chính trị”, "Tuyên ngôn Độc lập", “Nhật ký trong tù"… của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Trưng bày sách, báo chuyên đề “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân” diễn ra đến ngày 24/5/2024. (Ảnh: Thư viện Hà Nội)
 
Trưng bày cũng dành một phần để giới thiệu các chương trình, hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương điển hình về sự rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của Bác nhằm khuyến khích, động viên mỗi công dân Thủ đô không ngừng học hỏi, kế thừa những giá trị cao đẹp mà Người để lại, góp sức mình xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trưng bày sách, báo chuyên đề “Hồ Chí Minh - Trọn cuộc đời vì nước, vì dân” diễn ra đến ngày 24/5/2024 tại Thư viện Hà Nội, 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm và 2B Quang Trung, Hà Đông.
VH