Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.000655 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.000627 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000624 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.000614 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000593 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000588 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000532 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Cục Con nuôi

Nuôi con nuôi

1.000426 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000419 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000404 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000390 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Tư vấn pháp luật

1.000112 Bổ nhiệm công chứng viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Công chứng

1.000110 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000100 Bổ nhiệm lại công chứng viên Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.000094 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch