Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 349
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.001135 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

1.001125 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001122 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Giám định tư pháp

1.001117 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Giám định tư pháp

1.001110 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1)-cấp trung ương Bộ Tư pháp

Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp

Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.001073 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.001071 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Công chứng

1.001022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000893 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

1.000828 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000802 Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Bán đấu giá tài sản

1.000689 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch

1.000688 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch