0x80070002 Thủ tục hành chính
Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Tên thủ tục:
Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Mã thủ tục:
1.000532
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Nuôi con nuôi
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Chậm nhất 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp;
- Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ; kiểm tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; đánh giá lại năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi nước ngoài, nếu thấy cần thiết;
- Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến đánh giá về tổ chức con nuôi nước ngoài;
- Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định gia hạn Giấy phép; thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quản lý. Trường hợp từ chối gia hạn Giấy phép, Cục Con nuôi thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức con nuôi nước ngoài.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Trực tuyến 3 Ngày Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao

- Đơn xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
2 0

- Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
1 1

- Báo cáo hoạt động của tổ chức tại Việt Nam.
2 0
Lưu ý: Hồ sơ phải được dịch ra tiếng Việt; bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. 0 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Cục Con nuôi
Kết quả thực hiện:
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
52/2010/QH12 Luật 52/2010/QH12 2010-06-17
19/2011/NĐ-CP Nghị định 19/2011/NĐ-CP 2011-03-21
114/2016/NĐ-CP Nghị định 114/2016/NĐ-CP 2016-07-08
267/2016/TT-BTC Thông tư 267/2016/TT-BTC 2016-11-14
21/2011/TT-BTP Thông tư 21/2011/TT-BTP 2011-11-21
10/2020/TT-BTP Thông tư 10/2020/TT-BTP 2020-12-28
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động về nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.
Từ khóa:
Mô tả: