Hà Tĩnh: Triển khai nhiều hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

09/03/2023
Hà Tĩnh: Triển khai nhiều hoạt động lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của UBND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch và triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai như: góp ý trực tiếp hoặc văn bản; góp ý qua Cổng Thông tin điện tử Sở Tư pháp, tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến góp ý…
Ngày 07/3/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Trước đó, ngày 01/3/2023 , Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi với sự tham gia của các thành phần thuộc Sở Tư pháp; Đoàn Luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hội Công chứng viên; phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã và một số tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.
 
Đ/c Lê Viết Hồng – Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo, định hướng Hội nghị tổ chức vào ngày 01/3/2023

Các ý kiến tham gia góp ý sẽ được Sở Tư pháp tổng hợp và hoàn thiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Thiều Chiên