Bình Định: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi

28/02/2023
Sở Tư pháp Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-STP về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho học sinh là đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Theo đó, hoạt động tuyên truyền, PBGDPL được tổ chức tại 02 Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vĩnh Thạnh và Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vân Canh với 02 hoạt động chính là: Phổ biến kiến thức pháp luật và thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức Rung chuông vàng.
Mục đích của Kế hoạch là nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình; về kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh là đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Sở Tư pháp sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến những kiến thức pháp luật về: Tảo hôn, hôn nhân cận huyết; chế tài xử lý hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết; hậu quả, tác hại, hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết gây ra trong các văn bản: Luật Hôn nhân và gia đình, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình, Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017)... Và đó cũng là những nội dung để các em cùng tham gia trong hoạt động thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức Rung chuông vàng.
Dự kiến, các hoạt động sẽ được tổ chức trong tháng 4/2022. Ở mỗi trường, sẽ có 300 em học sinh là đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động nói trên.
 
Cẩm Thi