Đắk Nông: Hội đồng phối hợp PBGDPL tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành

24/02/2023
Thực hiện Công văn số 152/HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 24/02/2023, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành, bao gồm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ làm công tác pháp chế các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Phòng Tư pháp cấp huyện.
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã phát biểu khai mạc và phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; đồng chí Dương Tín Hoà, Trưởng Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tỉnh phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Đồng thời, các đồng chí tham dự hội nghị đã có những trao đổi, thảo luận xung quanh các điểm mới so với các quy định cũ cũng như một số nội dung liên quan đến quá trình sẽ áp dụng, thực thi quy định của 02 Luật trên.
Hội nghị góp phần đưa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Hiến pháp năm 2013 về hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nói riêng được tiếp tục phổ biến sâu rộng đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực thi, áp dụng pháp luật./.
Phương Trâm