Bình Dương: Chú trọng đa dạng các hình thức hiệu quả đưa pháp luật đến người dân

21/02/2023
Bình Dương: Chú trọng đa dạng các hình thức hiệu quả đưa pháp luật đến người dân
Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh được chú trọng tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nhiều mô hình PBGDPL sáng tạo, có hiệu quả đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp để tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, địa bàn.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đổi mới hình thức theo hướng vừa tuyên truyền phổ biến theo chiều rộng (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng) vừa theo chiều sâu (thông qua các Hội nghị, các lớp tập huấn, toạ đàm, tài liệu PBGDPL, thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý,…); bám sát theo các Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã đề ra.
UBND tỉnh, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, nhất là đăng tải thông tin pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành hoặc tham mưu ban hành trên Trang thông tin điện tử; triển khai văn bản pháp luật mới ban hành bằng hình thức trực tuyến đến các đối tượng ở cấp huyện, cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ sử dụng tốt các trang Facebook, nhóm Zalo, Fanpage… để tuyên truyền, PBGDPL, nhất là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai văn bản pháp luật mới ban hành (tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến) đã tiết kiệm thời gian, kinh phí, kịp thời thông tin, phổ biến các văn bản pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Thông qua Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đăng tải kịp thời các tin, bài, tài liệu và video tuyên truyền. Đối với các quy định pháp luật liên quan đến người dân, doanh nghiệp, thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thông như: Chuyên mục “Pháp luật và đời sống” trên Báo Bình Dương Online”; “Trang tin pháp luật” trên Báo Bình Dương hàng tuần để kịp thời cập nhật thông tin pháp luật cho người dân; Chương trình Người dân với pháp luật; Tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh 92,5MHz thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân trong và ngoài tỉnh.
Tỉnh đã tổ chức thực hiện Mitting hưởng ứng Ngày pháp luật và tổ chức Ngày hội công nhân với Pháp luật được 02 đợt với hơn 6.000 người tham gia; tặng Giỏ sách pháp luật cho 10 doanh nghiệp, diễn tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật, cấp phát nhiều tờ gấp, tài liệu pháp luật, đồng thời thực hiện tư vấn pháp luật, khám sức khỏe, giới thiệu việc làm, tư vấn thủ tục hành chính cho 600 trường hợp (năm 2016 tại thị xã Bến Cát; năm 2018 tại thị xã Thuận An).

Nhiều hoạt động hướng đến đối tượng yếu thế
Bên cạnh đó, địa phương cũng thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo, phổ biến kịp thời các văn bản, chính sách; những vấn đề mới, nóng được dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, chú trọng thực hiện PBGDPL tại các địa bàn nông thôn, các khu, cụm công nghiệp; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
Hội đồng PBGDPL tỉnh Bình Dương cũng chú trọng hướng đến nhiều đối tượng khác như nạn nhân bị bạo lực gia đình; trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, những người đang chấp hành hình phạt tù, đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Song song đó, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh, UBND tỉnh, Hội đồng PBGDPL tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục - Đào tạo ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường; khuyến khích các giáo viên tăng cường nhiều phương pháp, cách thức PBGDPL đến học sinh; lồng ghép các quy định pháp luật vào nội dung các tiết học, tăng tính sáng tạo và tích cực cho học sinh, học viên; tăng cường việc tổ chức các buổi sinh hoạt Ngày Pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường.
Cùng đó, nhiều hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả được duy trì ở cơ quan, đơn vị, địa phương như: Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên internet; Biên soạn các infographic, video tuyên truyền pháp luật; Tổ chức Ngày hội công nhân với pháp luật; Biên soạn cẩm nang hôn nhân gia đình; Chủ các cơ sở nhà trọ đông công nhân tham gia công tác tuyên truyền pháp luật; Tuyên truyền các quy định pháp luật về giao thông (câu hỏi pháp luật) thông qua chương trình Giao thông giờ cao điểm; Mô hình tuyên truyền pháp luật thông qua các Phiên tòa giả định và các hoạt động tuyên truyền pháp luật lưu động cho thanh thiếu niên; Mô hình các câu lạc bộ: Câu lạc bộ phòng chống tội phạm; câu lạc bộ nhà trọ; câu lạc bộ Cựu chiến binh phòng chống tội phạm; Tổ cùng tiến…
Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện PBGDPL, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng lĩnh vực, của địa phương; nhiều hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, đáp ứng được yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống; xuất hiện nhiều hình thức mới, cách làm hay về công tác PBGDPL, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác PBGDPL. Đây cũng là nền tảng trong việc giữ vững ổn định xã hội, phát triển kinh tế.
 
Phương Mai