Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023

22/02/2023
Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 24/01/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP); Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/2/2023 thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.
Nội dung kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn, kiểm chế hoạt động tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.
Kế hoạch chỉ rõ bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan được tiếp nhận, phân loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử.
Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”; tiếp tục thực hiện điểm Chương trình phòng, chống mua bán người tại: thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng, Si Ma Cai; tổ chức tổng kết thực hiện chỉ đạo điểm tại các địa bàn trên, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai chỉ đạo trong toàn tỉnh…
Công tác truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người.
Công tác phòng ngừa xã hội tổ chức các hoạt động phòng ngừa mua bán người từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Phòng ngừa nghiệp vụ lực lượng Công an, chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản.
Công tác truy tố, xét xử đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người, thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.
Công tác nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người tiếp tục rà soát tổng thể các quy định của pháp luật có liên quan đến trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, trong đó có Luật phòng, chống mua bán người, các quy định về quản lý hộ tịch đảm bảo tốt công tác phòng, chống mua bán người...
Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin, nghiên cứu thiết lập đường dây nóng giữa các cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Lào Cai, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để kịp thời liên hệ, hỗ trợ xác minh, xác định nạn nhân tại nước ngoài và phối hợp điều tra, bảo vệ, giải cứu nạn nhân. Đồng thời xây dựng và thống nhất tiêu chí xác định nạn nhân, cơ chế phối hợp trong việc trao đổi thông tin, hồi hương nạn nhân.
 
Nguyễn Lê Hằng