Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

28/02/2023
Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức hội nghị  lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 28/02/20203, Sở Tư pháp – Hội Luật gia – Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần thứ 2. Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở, đồng chí Trần Quang Vinh, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Yên Bái và cán bộ, công chức Sở Tư pháp, hội viên Hội luật gia các huyện, thị, thành phố; các chi hội Luật gia trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; các Trung tâm Tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh; các luật sư thành viên Đoàn luật sư tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về các nội dung, gồm: quy định cho phép chuyển nhượng, thế chấp “quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm”; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất; thẩm quyền tranh chấp đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài khác gắn liền với đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai…

Luật sư Chu Thị Minh Châu – thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Yên Bái phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
Về cơ bản, các đại biểu đều nhất trí với bố cục, kết cấu, vị trí các chương, điều, khoản, ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp năm 2013; phù hợp với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đồng thời, đảm bảo sự kế thừa và phát triển các quy định phù hợp của Luật Đất đai năm 2013.

Ông Trần Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị
 
Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước./.
                                   
                                               Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái