Sa Pa: Tổ chức HN bồi dưỡng, tập huấn kiến thức PL về xây dựng hương ước, quy ước tại cơ sở

28/02/2023
Sa Pa: Tổ chức HN bồi dưỡng, tập huấn kiến thức PL về xây dựng hương ước, quy ước tại cơ sở
Trong 02 ngày 27, 28/02/2023, UBND thị xã Sa Pa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng hương ước, quy ước ở cơ sở trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2023. Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường; Bí thư chi bộ hoặc Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.
Hội nghị được nghe 02 giảng viên của Sở Tư pháp và Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Lào Cai giới thiệu nội dung của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản pháp luật có liên quan như: Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và 02 Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành năm 2022; Kế hoạch 316/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thi hành Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 

Đại diện của Sở Tư pháp giới thiệu nội dung tại Hội nghị
 
Quá trình tập huấn các học viên đã chăm chú lắng nghe, theo dõi những nội dung mới của các văn bản pháp luật có liên quan đến việc xây dựng hương ước, quy ước. Đồng thời, giảng viên đã hướng dẫn cách tiếp cận pháp luật những nội dung cơ bản của pháp luật để xây dựng hương ước, quy ước cho đại biểu tham dự hội nghị. Hướng dẫn cán bộ, công chức xã, phường thực hiện rà soát, phân loại hương ước, quy ước đã có; chỉnh sửa, bổ sung hoặc xây dựng mới hương ước, quy ước đảm bảo quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa của mỗi địa phương, dân tộc.
Nguyễn Lê Hằng - STP Lào Cai