Lạng Sơn: Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở

02/03/2023
Lạng Sơn: Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày 28/02/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở với hơn 200 đại biểu tham dự gồm: Công chức phòng Tư pháp cấp huyện được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã và 01 đồng chí công chức Tư pháp - Hộ tịch của 91 xã, phường, thị trấn phụ trách công tác công tác hòa giải ở cơ sở của các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình lập và thành phố Lạng Sơn.
Đây là hội nghị hết sức quan trọng, nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về công tác hòa giải ở cơ sở và kiểm điểm kết quả 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Với thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác hòa giải ở cơ sở; kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh và ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật làm báo cáo viên các chuyên đề: Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải; nghiệp vụ quản lý công tác hòa giải ở sở; trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.
Qua Hội nghị tập huấn, nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành công, giảm bớt đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, từ đó làm giảm số vụ việc phải đưa ra tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết, tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và Nhà nước.
 
Tô Thị Huệ