Sở Tư pháp Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

09/01/2023
Sở Tư pháp Khánh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022
Ngày 09/01/2023, Sở Tư pháp Khánh Hòa long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đến dự có đồng chí Đinh Văn Thiệu – Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Lý Nguyễn Nguyên Vũ – Tỉnh ủy viện, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Nội chính tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Sở Nội vụ; lãnh đạo phòng Tư pháp cấp huyện cùng công chức, viên chức Sở Tư pháp.
Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thay mặt Ban Giám đốc Sở báo cáo: Năm 2022, Sở đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đúng và trước hạn, đạt hiệu quả, chất lượng tốt, không có việc trễ hạn. Sở đã tiếp tục thể hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu về mặt thể chế cho UBND tỉnh, chất lượng công tác thẩm định văn bản ngày càng được nâng cao. Trong năm, Sở đã thẩm định 49 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (bằng 102% cùng kỳ năm trước), góp ý 21 hồ sơ các loại; đối với văn bản hành chính thông thường, đã góp ý 92 văn bản (tăng 5% so với cùng kỳ); góp ý 56 văn bản các loại theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan khác…
Đồng chí Đinh Văn Thiệu phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Sở đã tiếp nhận 10.508 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (tăng 85,9% so với cùng kỳ năm 2021), đã cấp: 10.263 Phiếu (tăng 99,4% so với cùng kỳ năm 2021), không có hồ sơ trễ hạn. Hoạt động hành nghề luật sư đạt nhiều kết quả tốt, toàn tỉnh có 44 tổ chức hành nghề luật sư bao gồm 33 Văn phòng luật sư, 11 Công ty luật và 20 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh khác đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đoàn Luật sư tỉnh có 113 luật sư thành viên, trong năm qua các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện xong là 926 việc, doanh thu hơn 20 tỷ, nộp thuế hơn 1,2 tỷ. Toàn tỉnh có 28 tổ chức hành nghề công chứng (01 Phòng công chứng và 27 Văn phòng công chứng) với 60 công chứng viên. Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được hơn 200.000 hợp đồng, giao dịch (tăng hơn 66 % so với cùng kỳ năm 2021), nộp ngân sách nhà nước/nộp thuế hơn 9.9 tỷ đồng  (tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm 2021). Công tác Trợ giúp pháp lý đạt nhiều kết quả tốt, đã thực hiện 245 vụ việc (tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2021gồm 242 vụ việc tham gia tố tụng và 03 vụ việc đại diện ngoài tố tụng. Trong đó, 224 vụ việc thuộc lĩnh vực pháp luật hình sự, 15 vụ việc thuộc lĩnh vực pháp luật dân sự, hôn nhân và gia đình và 06 vụ việc thuộc lĩnh vực hành chính. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Hội đồng PBGDPL các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, trong đó Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh có 42 thành viên; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố có 226 thành viên; toàn tỉnh có 184 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 48 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đội ngũ tuyên truyền viên trên địa bàn tỉnh hiện có 1.362 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 1.676  cuộc tuyên truyền, cho 197299 lượt người tham dự; toàn tỉnh có 976 Tổ hòa giải với 4.846 Hòa giải viên, đã tiếp nhận hòa giải là 477 vụ, hòa giải thành 408 vụ (đạt tỷ lệ 85,53%)...
Trong công tác hợp tác quốc tế, Sở Tư pháp đã cử Đoàn công tác đến thăm, làm việc với Sở Tư pháp các tỉnh Ắt-ta-pư  và Chăm-pa-sắc - CHDCND Lào. Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021 - 2025. Sở đã trao tặng Sở Tư pháp tỉnh Chăm-pa-sắc 01 máy photocoppy, 05 máy tính xách tay, 05 máy tính để bàn và 05 máy in; trao tặng Sở Tư pháp tỉnh Ắt-ta-pư: 01máy photocoppy, 05 máy tính xách tay, 05 máy tính để bàn và 01 máy chiếu.
Những kết quả tích cực trên đã được Bộ Tư pháp đánh giá cao, chấm điểm mức độ hoàn thành chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 của Sở Tư pháp Khánh Hòa đạt 198,75/200 điểm, đứng thứ 02 Khối thi đua các Sở Tư pháp khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên, Sở được xếp hạng xuất sắc khối cơ quan Sở Tư pháp toàn quốc.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thiệu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực mà Sở đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Đinh Văn Thiệu chỉ đạo, ngành Tư pháp cần tiếp tục bám sát, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, các định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường rà soát những quy định mâu thuẫn, không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các quy định về ưu đãi đầu tư trong y tế, giáo dục, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời, Sở cần đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế; nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới, vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng trong quá trình xây dựng, thi hành, áp dụng pháp luật… Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh cải cách hành chính...
Đồng chí Đinh Văn Thiệu tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Sở Tư pháp 
 
Với những kết quả nổi bật đã đạt trong năm 2022, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc và 5 kỷ niệm chương cho 5 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho Sở Tư pháp và 02 tập thể, tặng bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.
Đặng Hữu