Bình Định: Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023

03/01/2023
Bình Định: Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023
Sáng ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022 đi qua trong khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID -19 nhưng với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo trong công việc, ngành Tư pháp Bình Định đã đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động chỉ đạo, điều hành theo hướng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường quản lý, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm bằng những hoạt động thiết thực như công tác quản lý văn bản, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật… UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác ngành tư pháp với nhiều phương pháp đổi mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH địa phương. Công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong năm, toàn tỉnh ban hành 168 văn bản QPPL của HĐND, UBND; Sở Tư pháp tham gia góp ý 175 dự thảo văn bản QPPL, thẩm định 161 dự thảo văn bản QPPL. Đồng thời, công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng. Lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nền nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền, trợ giúp.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao kết quả thiết thực ngành tư pháp tỉnh đạt được trong năm 2022: đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị ngành tư pháp tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ “người gác cổng” về các vấn đề pháp lý cho toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Từng bước tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và hoàn thiện toàn diện các văn bản QPPL trên các lĩnh vực. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp; nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; chú trọng hơn nữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tạo ra những thay đổi quan trọng. Tiếp tục đề xuất công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tư pháp trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc tuyển chọn đủ cán bộ cho các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp, nhất là cấp xã, cấp huyện. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, tiến tới đạt chuẩn theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, trước hết là cán bộ có chức danh tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền Tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công minh, bảo vệ công lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
Nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp, Hội nghị đã công bố và trao 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 03 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp; 01 tập thể và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 05 tập thể thuộc Sở Tư pháp nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể, 06 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.