Quảng Nam: Hội nghị triển khai công tác tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2023

03/01/2023
Quảng Nam: Hội nghị triển khai công tác tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2023
Chiều ngày 30/12/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2023. Tham dự Hội nghị có hơn 70 đại biểu là các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND 18 huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội công chứng tỉnh. Về phía ngành Tư pháp, có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp và Lãnh đạo các phòng Tư pháp địa phương. Đồng chí Đặng Văn Đào, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghiên cứu các Báo cáo tổng kết công tác tư pháp, kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2022, xem Phóng sự tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và nghe đại diện các Sở, ngành và địa phương trình bày các Tham luận.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Đào đánh giá cao các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác tư pháp nói chung, công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như sau: Sở Tư pháp đã thẩm định 74 văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành 68 văn bản quy phạm pháp luật (32 Nghị quyết, 36 Quyết định); góp ý 201 văn bản (trong đó có 79 văn bản quy phạm pháp luật, 122 văn bản khác), cập nhật 68 văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Sở Tư pháp đã tự kiểm tra 32 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Trong năm 2022, cấp huyện ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm tra 13 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra không có dấu hiệu trái pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính được tăng cường thông qua việc chú trọng tổ chức các hoạt động kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần làm cho các văn bản quy phạm pháp luật sớm đi vào thực tiễn, có hiệu lực thi hành trong cuộc sống. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, tiếp tục thực hiện chủ trương hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở theo mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí – cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả”.
 

 
Năm 2022, trên toàn tỉnh đã tổ chức 2.971 hội nghị tuyên truyền với hơn 353.679 lượt người tham dự, tổ chức 216 cuộc thi với hơn 69.892 người tham gia, cấp phát 356.049 tài liệu pháp luật cho người dân. Nhân dịp hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình khách mời trường quay “Nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật cho nhân dân”. Các địa phương trong tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động truyền thông Ngày Pháp luật qua hình thức trực quan, tổ chức hội thi, tọa đàm…đặc biệt là kết hợp tổ chức nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân. Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; các địa phương triển khai thực hiện Dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Công tác trợ giúp pháp lý nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được tăng cường.
Năm 2023, Ngành Tư pháp Quảng Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, đồng thời khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.       
                                                                                                Hồng Hạnh