Thanh Hoá: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

28/12/2022
Thanh Hoá: Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Ngày 27/12, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Ban Nội chính -Tỉnh ủy.
Năm 2022, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cơ quan tư pháp đã tăng cường cải cách hành chính trong hoạt động, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và tổ chức. Nổi bật là công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc pháp luật cụ thể tại địa phương. Sở Tư pháp đã trực tiếp hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 318 vụ việc. Sở đã tham gia ý kiến về trình tự, thủ tục và tính hợp pháp đối với 67 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, hồ sơ cưỡng chế quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án….Công tác thẩm định, tham gia ý kiến dự thảo văn bản được HĐND, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao…
Năm 2023 là năm tăng tốc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cơ quan tư pháp đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương và chương trình công tác của ngành. Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ngành, cấp uỷ, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…
Tại Hội nghị, đại diện Phòng Tư pháp của các huyện, thị xã, thành phố đã cùng nhau đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn xảy ra tại đơn vị. Các ý kiến đều tập trung xoay quanh các vấn đề như: công tác xử lý vi phạm hành chính còn gặp nhiều khó khăn; kinh phí cho công tác tuyên truyền, PBGDPL còn hạn chế; công tác hộ tịch...
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động các cơ quan tư pháp Thanh Hóa đã vượt qua khó khăn, nỗ lực, trách nhiệm trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nên diện mạo mới, vị thế mới của ngành Tư pháp. Đồng chí đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan tư pháp Thanh Hóa cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế còn tồn đọng, đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới, đi vào thực chất hơn. Ngoài ra, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tiếp tục có giải pháp đột phá, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, Sở Tư pháp cũng đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 56 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2022.
Văn phòng