Sóc Trăng: Hội nghị tập huấn cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính

21/12/2022
Sóc Trăng: Hội nghị tập huấn cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính
Từ ngày 20/12 đến hết ngày 22/12/2022, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính cho 325 cán bộ, công chức đầu mối trong công tác xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Hội nghị được tổ chức thành 06 lớp, mỗi lớp 01 buổi.
Thời gian qua, việc cập nhật thông tin, thống kê về tình hình vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính còn khó khăn, chủ yếu theo dõi, quản lý hồ sơ, giấy tờ, lưu trữ thông tin, vào sổ theo phương thức thủ công dẫn đến khó khăn trong việc thống kê phân loại lĩnh vực, hành vi vi phạm, chủ thể xử phạt, đánh giá tình hình vi phạm hành chính, theo dõi việc thi hành các quyết định xử phạt, áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Được sự quan tâm và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp phối hợp với đơn vị thi công cơ bản đã xây dựng hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức.
 

 
Phần mềm tập hợp thông tin về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng, cập nhật và duy trì thống nhất trong địa bàn tỉnh nhằm cung cấp chính xác, kịp thời yêu cầu của các cơ quan nhà nước, phục vụ cho việc xác định tái phạm trong xử lý vi phạm hành chính, đồng thời là căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự, giúp cho các cơ quan, đơn vị thống kê kịp thời số liệu báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo chính xác số liệu, tiết kiệm thời gian, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP hướng dẫn cập nhật dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, tra cứu thông tin và thống kê số liệu về xử lý vi phạm hành chính phục vụ công tác quản lý nhà nước, qua các buổi tập huấn cũng kịp thời trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tập huấn cho các cán bộ, công chức đầu mối tham dự.              
Thanh Tra - Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng