Khánh Hoà: chứng thực bản sao giấy tờ bằng tiếng Việt

02/02/2007
Bắt đầu từ ngày 2/ 2, UBND xã, phường, thị trấn ( gọi tắt là cấp xã) của tỉnh Khánh Hoà sẽ thực hiện chức năng chứng thực bản sao giấy tờ bằng tiếng Việt cho mọi công dân, tổ chức đang cư trú trên địa bàn địa phương mình. Được biết, Khánh Hoà là địa phương thứ 2 trong cả nước (sau thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện thí điểm công tác này ở cấp xã.

Quyết định này còn quy định, kể từ ngày 2/ 2, phòng công chứng số 1 chỉ công chứng các bản sao giấy tờ bằng tiếng nước ngoài cho mọi công dân và tổ chức (không theo thẩm quyền địa hạt); UBND các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang chứng thực bản sao giấy tờ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài cho mọi công dân, tổ chức (không theo thẩm quyền địa hạt).

Để chuẩn bị cho hoạt động này, tỉnh Khánh Hoà đã tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, cung cấp tài liệu và tập huấn chuyên môn cho cán bộ cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND) đảm trách công tác này. Ông Nguyễn Hữu Thấu- giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà cho biết: Bộ Tư pháp đã có thông báo cho cả nước: Bản sao giấy tờ bằng tiếng Việt đã được UBND cấp xã ở tỉnh Khánh Hoà chứng thực kể từ ngày 2/ 2 gọi là văn bản chứng thực và có giá trị pháp lý như bản công chứng./.

TTXVN