Bến tre: đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cải cách tư pháp

21/03/2006
Ngày 16/3, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về " Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 ". Thông qua chương trình hành động của Đảng bộ, cải cách tư pháp theo 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Tỉnh ủy Bến Tre yêu cầu: các cơ quan tư pháp phải tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 49 và chương trình hành động của Đảng bộ. Kết hợp với việc kiểm điểm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết 08 Bộ Chính trị về " Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tư pháp trong thời gian tới ", để rút kinh nghiệm thực hiện NQ 49.

(TTXVN)