Điện Biên: phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý hướng về vùng sâu, vùng xa

21/03/2006
Để xóa tình trạng ''mù'' luật cho phụ nữ dân tộc, ngành Tư pháp Điện Biên đã chỉ đạo cấp tài liệu, phát triển tủ sách pháp luật đến 1.450 thôn bản, củng cố lại hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật với trên 100 thành viên.

Nhờ vậy, chất lượng hoạt động giáo dục pháp luật được nâng lên, nhất là công tác tham mưu biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật bằng tiếng Thái, Mông. 8 huyện, thị xã đã đồng loạt triển khai ký kết phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Từ mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật ở phường Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ), xã Thanh Yên (huyện Điện Biên), Sở Tư pháp đã hỗ trợ thêm 2-5 triệu đồng giúp 50% số xã trong tỉnh thành lập câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, có 83/93 xã xây dựng được tủ sách pháp luật, và nhiều tài liệu khác bằng tiếng Mông, Thái nội dung ngắn gọn, đáp ứng nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến pháp luật ở cơ sở, giúp chị em dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận với pháp luật. Điện Biên hiện có 15 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý với gần 750 hội viên, đang hướng hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật đến vùng sâu, vùng xa.

Trung tâm trợ giúp pháp lý cho người nghèo của tỉnh, ngoài tư vấn tại đơn vị còn tổ chức trợ giúp lưu động bảo vệ quyền lợi cho chị em tại phiên toà. Thông qua các hình thức trên, nhận thức của phụ nữ dân tộc nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật nhiều nơi vẫn lúng túng, chất lượng chưa đồng đều như Mường Nhé, Tủa Chùa. Một số xã có thành lập câu lạc bộ pháp luật, nhưng không xây dựng được quy chế, vì vậy việc bồi dưỡng pháp luật cho phụ nữ nghèo trên diện rộng gặp khó khăn./.

(TTXVN)