Các cơ quan tư pháp Thủ đô không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí

15/03/2006
Các cơ quan tư pháp Thủ đô không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí
Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu làm trưởng đoàn vừa làm việc với Thường trực HÐND, UBND TP về việc thực hiện thẩm quyền mới theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật tố tụng dân sự.

Ðoàn công tác của UBTVQH đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế, tổ chức cán bộ..., chất lượng điều tra, tố tụng, xét xử... Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cho rằng, Hà Nội là một trong những địa phương làm tốt công tác cải cách tư pháp nhất là trong triển khai thẩm quyền mới cho các cơ quan tố tụng cấp huyện. Bước đầu tạo không khí dân chủ trong hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, nhất là phát huy vai trò của luật sư trong quá trình tranh tụng trước toà. Phó chủ tịch cũng ghi nhận một số kiến nghị về hướng dẫn cụ thể trong thu thập chứng cứ, định giá, giám định, tăng biên chế, đầu tư cho đào tạo cán bộ và cơ sở vật chất của các cơ quan tiến hành tố tụng; việc dẫn giải bị can, bị cáo.

Theo Phó chủ tịch, đây là bước khởi đầu tiến trình cải cách tư pháp theo chủ trương của Ðảng, Nhà nước. Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, mà cụ thể là trong việc tăng cường phân cấp xuống quận, huyện, sắp tới triển khai mạnh hơn theo hướng cấp tối cao chỉ làm giám đốc tái thẩm, tổng kết thực tiễn xét xử để hướng dẫn thống nhất áp dụng trong cả nước và trên cơ sở yêu cầu công việc để sắp xếp lại tổ chức, không nhất thiết gắn với đơn vị hành chính như hiện nay. Theo đó, mỗi quận bố trí 1 hoặc 2 cơ quan toà án, còn ở huyện có thể 1 cơ quan nhưng phụ trách 5 huyện. Ðể làm tốt chuyên môn, nhiệm vụ, cần tập trung kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng điều tra, công tố, xét xử, phấn đấu không để xảy ra oan sai nhưng không được để lọt tội phạm.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, bên cạnh công tác chuyên môn, các cơ quan tư pháp cần quan tâm tới công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, nhân viên và khối các cơ quan tư pháp không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Chủ tịch HÐND TP Phùng Hữu Phú khẳng định, Hà Nội coi công tác cải cách tư pháp nói chung và thực hiện các Bộ Luật tố tụng hình sự, Dân sự, tăng thẩm quyền cho các cơ quan tư pháp là nhiệm vụ thiết thực của Thủ đô. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới, thành phố sẽ tiếp tục khắc phục những tồn tại, tập trung mọi điều kiện để phấn đấu trong năm 2006 thực hiện tăng thẩm quyền cho các tòa cấp huyện còn lại (hoàn thành trước 3 năm).

(Theo Kinh tế và Đô thị)