Ra mắt Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ phường Sông Cầu (Bắc Kạn)

06/01/2006
Thực hiện chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn về phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, vừa qua Câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ phường Sông Cầu (Bắc Kạn) đã ra mắt và đi vào hoạt động.