Lạng Sơn: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các câu lạc bộ.

15/11/2005
Sở Tư pháp Lạng Sơn đã chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả nhiều câu lạc bộ (CLB) “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” tại phường Chi Lăng (TP.Lạng Sơn), thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), xã Quảng Lang (huyện Chi Lăng), 1 CLB “Nông dân với pháp luật” tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc và 5 CLB “Trợ giúp pháp lý” tại xã Yên Khoái, xã Bằng Khánh (huyện Lộc Bình), xã Tân Đoàn, Tú Xuyên (huyện Văn Quan), xã Quảng Lạc (TP.Lạng Sơn).