TP.Nam Định: Tập huấn nghiệp vụ hòa giải.

15/11/2005
TP.Nam Định vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 500 tổ trưởng tổ hòa giải trên địa bàn thành phố. Thông qua lớp tập huấn, học viên được nghe giới thiệu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, nguyên tắc, phạm vi, phương thức cũng như cơ cấu, tổ chức của công tác hòa giải ở cơ sở.