Hà Nam: Tổng kết 8 năm thực hiện công tác trợ giúp pháp lý

24/02/2006
Ngày 22.02.2006 tại Hà Nam, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội Nghị tổng kết 8 năm thực hiện Quyết định 734/QĐ-TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập tổ chức Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Qua 8 năm triển khai thực hiện QĐ số 734/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác trợ giúp pháp lý của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, thực hiện chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước, Trung tâm TGPL được thành lập theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, trong 8 năm đã trực tiếp hoàn thành được 3982 vụ việc thông qua các hình thức như, trợ giúp lưu động, tư vân trực tiếp tại trung tâm, qua điện  thoại…riêng cử Luật sư tham gia bào chữa tại phiên toà là 676 vụ việc. Việc phối kết hợp với các đoàn thể và các ngành như Hội Nông dân, Tỉnh hội phụ nữ, văn phòng UBND các huyện, thị xã (nay là phòng tư pháp) cũng mang lại kết quả cao trong quá trình thực hiện trợ giúp lưu động, cụ thể đã tổ chức được gần 200 đợt trợ giúp pháp lý lưu động, các tổ chức trợ giúp pháp lý được 36 đợt cho nhân dân ở các xã vùng xa, miền núi…thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý với sự tham gia của các cấp, chính quyền, các tổ chức trợ giúp pháp lý chính là cầu nối giữa chính quyền và người dân, mở rộng dân chủ giữa nhân dân và chính quyền, giúp nhân dân bày tỏ được các vướng mắc đó một cách công bằng, đúng pháp luật./.

                                                                               Cẩm Tú ( Sở Tư pháp Hà Nam)