Hà Nam: Tập huấn Nghị đinh 158/2005/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch

15/03/2006
Ngày 14/03/2006, Uỷ ban nhân tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch cho Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã phụ trách công tác tư pháp; Lãnh đạo, cán bộ Phòng tư pháp các huyện, thị xã; cán bộ công chức: Phòng Hành chính -Bổ trợ tư pháp; Trung tâm trợ giúp pháp lý; Phòng công chứng số I; Phòng xây dựng và kiểm tra văn bản; Phòng tuyên truyền - phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp.

Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định mới về đăng ký và quản lý hộ tịch như: về cải cách thủ tục hành chính, về việc phân cấp, công khai hoá, đơn giản hoá các thủ tục giấy tờ trong đăng ký hộ tịch…qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý và đăng ký hộ tịch trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của công dân, nâng cao một bước về trình độ, năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch.

                                Cẩm Tú - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam