Hội thảo Lấy ý kiến dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

25/03/2011
Hội thảo Lấy ý kiến dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Để hoàn chỉnh dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trước khi trình Chính phủ, được sự hỗ trợ của Dự án Phát triển Tư pháp và sự tham gia của cơ sở (JUDGE), ngày 18/3/2011, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật nói trên.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lê Kim Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Lãnh đạo Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội; Lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắc Nông, Đắc Lắk; đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên; một số thành viên Tổ biên tập dự án Luật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền - Phó Trưởng Ban soạn thảo dự án Luật chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật PBGDPL và nhiều nội dung trong dự thảo Luật. Luật được ban hành sẽ tạo cơ sở pháp lý mạnh, đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL, tăng cường hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Thảo luận về các nội dung trong dự thảo Luật, tại Chương I, ý kiến của các đại biểu tập trung vào các quy định về mục đích ban hành Luật; ngày Hiến pháp Việt Nam. Đối với Chương II (Phổ biến pháp luật), nhiều đại biểu cho ý kiến về tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật; chế độ, chính sách đối với lực lượng này. Đồng tình với quy định về cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phổ biến pháp luật, nhưng một số đại biểu đề nghị bổ sung một số chủ thể có trách nhiệm phổ biến pháp luật. Hội thảo đánh giá cao việc phân tách các quy định về phổ biến pháp luật với giáo dục pháp luật (Chương III); quy định các điều kiện bảo đảm cho hoạt động PBGDPL (Chương IV). Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng nên nghiên cứu, xác định chức năng của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL theo hướng là tổ chức tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức triển khai công tác PBGDPL.

Để việc triển khai công tác PBGDPL có hiệu quả, một số đại biểu đề nghị dự thảo Luật nên có quy định về chế tài; xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Phan Hồng Nguyên