Năm 2012: Sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

19/03/2011
Sau khi Chính phủ đã cho ý kiến về đề nghị của Bộ Tư pháp liên quan đến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã có cuộc họp về Chương trình này vào sáng hôm qua (17/3). Theo dự thảo Tờ trình Chính phủ (bổ sung), Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 gồm 48 dự án, trong đó có 32 dự án thuộc chương trình chính thức và 16 dự án thuộc chương trình chuẩn bị. Sau khi tiếp thu ý kiến và chỉnh lý, dự thảo đã có thêm 5 dự án như Luật Xuất bản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Việc làm….

Tại thời điểm này, Bộ Tư pháp chưa nhận được ý kiến từ phía Bộ Tài chính liên quan đến việc thay đổi thời gian dự kiến trình dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, vẫn giữ nguyên như Tờ trình Chính phủ hồi tháng 2, tức là sẽ được cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2012. Theo Vụ trưởng Vụ pháp luật Dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) Dương Đăng Huệ, với chức năng là cơ quan tổng hợp, tham mưu giúp Chính phủ đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp không thể “theo” cơ quan đề xuất một cách bị động. “Do vậy, vụ chức năng của Bộ Tư pháp sẽ làm việc với Bộ Tài chính để nắm bắt thông tin, báo cáo Bộ trưởng quyết định bởi đây là vấn đề mà dư luận xã hội đang bức xúc, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhiều”, ông Huệ nhấn mạnh.

Ngoài ra, có một số điều chỉnh, đề xuất khác như Thanh tra Chính phủ đề xuất (chưa chính thức) đưa Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vào chương trình chuẩn bị năm 2012; đề nghị bổ sung Pháp lệnh đào tạo nghề một số chức danh tư pháp vào chương trình chuẩn bị của năm 2012 để có thể bắt đầu tiến hành đào tạo chung từ năm 2014 và điều chỉnh đưa dự án Luật Tiếp cận thông tin xuống chương trình chuẩn bị của năm 2012 và nếu không có gì thay đổi thì sẽ được Quốc hội thông qua vào năm 2013.

Nói về sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng, đến thời điểm hiện nay Luật này đã bộc lộ nhiều bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, nhưng trước mắt phải tập trung sửa ngay một số vấn đề nóng là mức chịu thuế và giảm trừ gia cảnh. “Trong Tờ trình Chính phủ (bổ sung) có thể đưa dự án Luật sửa đổi vào mục “Xin ý kiến” về thời điểm trình để Chính phủ quyết định”, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói.

Cẩm Vân