Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc

19/03/2011
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm Trưởng đoàn chiều qua có buổi làm việc với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác Tư pháp và THADS tại địa phương. 

Đột phá về phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo ông Trần Diện – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc, ngành Tư pháp tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu về những lĩnh vực hoạt động của ngành ở địa phương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Từ thực tiễn công tác tư pháp hiện nay ở địa phương, ngành Tư pháp Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trước những kết quả và khó khăn trong công tác Tư pháp, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc kiến nghị Bộ tham mưu để Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành VBQPPL chung trên cơ sở hợp nhất hai Luật Ban hành VB hiện nay để tránh mâu thuẫn, chồng chéo và dễ thực hiện. Đồng thời, kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tổ chức lãnh đạo đối với công tác tư pháp, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách đối với ngành Tư pháp như mức hỗ trợ cho hoạt động của tổ hòa giải, đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, luân chuyển, bổ nhiệm đào tạo cán bộ tư pháp tại chỗ…

Về công tác thi hành án dân sự (THADS), tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã đạt được các kết quả tích cực. Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2011, đã thi hành xong trên số có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 71% về việc (1.835/2.582 việc); 51% về tiền (hơn 23 tỷ đồng/46 tỷ đồng. Các hoạt động chuyên môn được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng qui định của pháp luật.

Tuy nhiên, do số lượng, chất lượng cán bộ và điều kiện trang thiết bị cơ sở vật chất cho các cơ quan THADS còn hạn chế, nhiều vụ việc, đương sự THA thiếu ý thức chấp hành pháp luật, chây ỳ, gây khó khăn cho CHV, khiếu nại vượt cấp nhằm trì hoãn, kéo dài việc THA. Nhận thức của một số cơ quan và chính sách cơ sở đối với công tác THADS còn chưa thật đầy đủ, còn coi đây là trách nhiệm riêng của các cơ quan THADS trong tỉnh nên việc phối kết hợp giải quyết một số việc chưa thật chặt chẽ, dẫn  đến hiệu quả công tác THADS đạt chưa cao…

 

   

Cần chủ động lập kế hoạch cho những năm tiếp theo

Ông Phạm Văn Vọng - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đánh giá cao vai trò chủ động của các cơ quan Tư pháp trong việc đảm bảo và thực thi hiệu quả pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua. Về công tác THADS, Bí thư Phạm Văn Vọng cho rằng, đã góp phần nâng cao được hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp, xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch vững mạnh, góp phần ổn định tình hình địa phương.

Để tăng cường hiệu quả 2 mảng công tác này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho rằng, các cơ quan Tư pháp và THADS phải chủ động xây dựng chương trình kế hoạch những năm tiếp theo để thưc hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trước hết là trong cuộc bầu cử QH và HĐND sắp tới.

Đánh giá kết quả công tác của Tư pháp và THADS tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của ngành, Bộ và địa phương, bám sát trọng tâm trọng điểm của ngành, Bộ và tình hình KT-XH địa phương, tiếp tục giữ được phong trào tư pháp khá nổi bật trong khu vực. THADS có chuyển biến đáng ghi nhận, nhất là trong giảm án tồn đọng và kết quả THA trên việc, tiền, án có điều kiện thi hành trên tổng số phải giải quyết…

Tuy nhiên, so với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và so với sự phát triển của địa phương thì hoạt động Tư pháp và THADS còn nhiều điểm phải tiếp tục phấn đấu. Bộ trưởng cũng khẳng định ghi nhận các ý kiến của Sở Tư pháp và Cục THADS và sẽ làm việc với UBND và Tỉnh ủy để thống nhất sự phối kết hợp giữa Bộ và địa phương trong công tác Tư pháp và THADS.

Làm việc với huyện ủy, HĐND, UBND huyện Yên Lạc sáng qua, Bộ trưởng Hà Hùng Cường mong muốn chính quyền huyện “san sẻ”, tạo điều kiện về biên chế cho cán bộ tư pháp vì ở Vĩnh Phúc nguồn nhân lực tương đối dồi dào, chỉ cần có cơ chế để thu hút nhân lực đến công tác.

Đáp lại đề nghị của Bộ trưởng, Bí thư huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Xuân Thưởng hứa sẽ là tốt các vấn đề thuộc thẩm quyền để cùng tăng cường hiệu quả công tác Tư pháp và THADS của địa phương.

Hương Giang