Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam

15/03/2011
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam
Chiều 14/3, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có buổi tiếp ngài Francois Jean Girault, đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Nhân dịp này, ngài F.T. de  Cousy - Tân Phó Giám đốc của Nhà Pháp luật Việt - Pháp cũng đến để chào Bộ trưởng.

Truyền thống pháp luật thành văn và lịch sử đã để lại cho hai nước nhiều điểm chung trong hệ thống pháp luật và tư pháp. Vì vậy, Việt Nam luôn quan tâm tới mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật với Pháp, trong đó thiết chế Nhà Pháp luật Việt - Pháp những năm qua luôn được đánh giá cao về những đóng góp cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách hệ thống tư pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của Nhà Pháp luật, tình hình thế giới nói chung và hai nước nói riêng có nhiều thay đổi, vì thế cần phải tìm một hướng đi mới cho thiết chế này. Cụ thể, Bộ trưởng và ngài Đại sứ đã thống nhất về việc cần đa dạng hóa các đối tác của Nhà Pháp luật, thực hiện ở cả hai phía Việt Nam và Pháp nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh tính chất khu vực của nó. Về cuộc họp Ủy ban định hướng dự định tổ chức vào tháng 4 năm nay, Bộ trưởng hy vọng các thành phần có thể tham gia đầy đủ, thảo luận thực chất trên tinh thần hợp tác nhưng thẳng thắn, cùng nhau phát huy những thuận lợi và tháo gỡ các khó khăn để tìm ra giải pháp cho việc phát triển Nhà Pháp luật trong tương lai.

Thái Sơn