Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn I, II – Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ, nhiệm kỳ 2022-2024

19/04/2022
Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027”, được sự đồng ý của Đảng ủy Văn phòng và thực hiện chủ trương kiện toàn các chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Văn phòng của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn I và Chi đoàn II thuộc Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã được nghe Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024 của các Chi đoàn. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành của 02 Chi đoàn. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành các Chi đoàn nhiệm kỳ mới nguyện đoàn kết, nhất trí cùng tuổi trẻ Văn phòng Bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiên phong đi đầu trong hoạt động thanh niên và công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Chi đoàn ngày càng phát triển.
Đại hội đã thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, đoàn kết và dân chủ, đảm bảo sự định hướng, là nguồn động viên khích lệ đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tiến tới Đại hội Đoàn cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027./.
 
* Một số hình ảnh của Đại hội:
                                    
 
 
 

Đinh Hoàng Yến – Đoàn cơ sở Văn phòng Bộ