Hội nghị Ban Thường vụ đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 04/2022

15/04/2022
Hội nghị Ban Thường vụ đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 04/2022
Ngày 15/04, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp tháng 04 năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Hội nghị thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng như công tác cán bộ; đánh giá kết quả công tác từ sau phiên họp ngày 24/02 đến ngày 15/04 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2022 của Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Hội nghị đã thảo luận, thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá nguồn cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để dự kiến đưa vào danh sách nguồn nhân sự cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều  kiện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị cũng thảo luận các giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL-ĐUK ngày 08/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ-ĐUK ngày 19/08/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng xét kết nạp Đảng viên và chuyển đảng chính thức cho Đảng viên dự bị. 
An Như