Tuổi trẻ Cục TGPL - Đoàn kết, xung kích, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Cục ngày một phát triển, bền vững

13/04/2022
Tuổi trẻ Cục TGPL - Đoàn kết, xung kích, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Cục ngày một phát triển, bền vững
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; được sự đồng ý của Chi uỷ Cục Trợ giúp pháp lý và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, chiều 12/4/2022, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, nhiệm kỳ 2022-2024.
Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Cù Thu Anh – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý; đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Chi ủy viên, Trưởng phòng Tài chính & Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý; đồng chí Lê Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý; đại diện Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cùng các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý.
 

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022-2024 của Chi đoàn Cục; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 và tham luận của đoàn viên, thanh niên. Các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo cũng như chia sẻ những nhìn nhận, đánh giá về công tác đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.
Trong nhiệm kỳ 2019-2022, hoạt động của Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Cục và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, đặc biệt là sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đoàn Bộ, Chi Bộ Cục Trợ giúp pháp lý đã tạo nên nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với đoàn viên thanh niên của Chi đoàn. Ban Chấp hành Chi đoàn là một tập thể đoàn kết, thống nhất trong mọi nội dung, phương thức hoạt động; đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn luôn có ý thức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao, là lực lượng nòng cốt trong đơn vị. Ban chấp hành Chi đoàn đã đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng để giáo dục lý luận chính trị và quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên. Các phong trào hành động cách mạng như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc cũng được Chi đoàn Cục tích cực hưởng ứng, triển khai và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nhiều chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần đã được tổ chức. Các công tác quốc tế thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị; công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona đã được Chi đoàn quan tâm, thực hiện hiệu quả và để lại nhiều dấu ấn. Với các kết quả đạt được, tập thể Chi đoàn và các đoàn viên đã được Đoàn Khối, Đoàn Bộ Tư pháp tặng nhiều giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Bám sát các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Cục Trợ giúp pháp lý và trên cơ sở kế thừa,phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2022, mục tiêu, phương hướng chung của Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý trong nhiệm kỳ 2022-2024 là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; công tác quốc tế thanh niên và các công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý trong nhiệm kỳ 2022 - 2024 là: “Tuổi trẻ Cục Trợ giúp pháp lý đoàn kết, xung kích, đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Cục Trợ giúp pháp lý ngày một phát triển, bền vững”.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cù Thu Anh – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022 cũng như phương hướng hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Cù Thu Anh ghi nhận những kết quả đạt được của Chi đoàn Cục trong nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 đối với công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Đồng chí Cù Thu Anh khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn Cục trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; có giải pháp đẩy mạnh tinh thần học tập, nghiên cứu của từng cá nhân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác Đoàn; chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh tổng lực cho các hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cơ quan; xây dựng tập thể đoàn kết, nghĩa tình.
 

Tại Đại hội, đại diện Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, ghi nhận những kết quả của toàn thể Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý trong nhiệm kỳ vừa qua và cho rằng thành tích của Chi đoàn Cục đã đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Đoàn Bộ trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý cần phát huy, khai thác triệt để, nhiều hơn nữa thế mạnh của từng đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; nội dung hoạt động tiếp tục xác định trọng tâm, tạo điểm nhấn, dấu ấn riêng của Chi đoàn Cục, góp phần cùng tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 05 đồng chí, trong đó có 03 đồng chí tái cử. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu ra 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới nguyện đồng tâm nhất trí cùng thế hệ trẻ Cục Trợ giúp pháp lý quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiên phong đi đầu trong hoạt động thanh niên và công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý ngày càng phát triển.
 

Danh sách BCH Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý nhiệm kỳ 2022-2024:
1, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý;
2, Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thu – Phòng Tài chính và quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý;
3, Đ/c Phan Hải Yến – Phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý;
4, Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền – Phòng Tài chính và quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý;
5, Đ/c Nguyễn Huỳnh Đức – Trung tâm thông tin dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý.
           
                                                                                   
                                                                                                  Phan Hải Yến
                                                                                    Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp