Đại hội Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2022-2024

06/04/2022
Đại hội Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2022-2024
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ của Chi đoàn. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Việt Anh - Đại diện Chi đoàn Cục Bồi thường nhà nước.
 

 
Đại hội đã được nghe đồng chí Phạm Phúc Thịnh - Bí thư Chi đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024; đồng chí Đoàn Anh Tú - Phó Bí thư Chi đoàn trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2022, về cơ bản Chi đoàn đã hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Việc triển khai công tác đoàn được thực hiện tương đối bài bản, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Cục và Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Công tác đoàn đã gắn kết hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng Ban Chấp hành chưa tổ chức các hoạt động để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia do ảnh hưởng của dịch Covid-19; một số đoàn viên, thanh niên chưa chủ động, tích cực trong việc tham gia các hoạt động của Chi đoàn, chưa thể hiện đúng tinh thần xung kích, nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên; việc tổ chức giao lưu, đối thoại với các Chi đoàn trong và ngoài cơ quan, đơn vị còn hạn chế,…

       

       

Qua thời gian thảo luận khẩn trương, các đại biểu đã đóng góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn cởi mở để hoàn thiện hơn nữa các Báo cáo. Nhìn chung các ý kiến đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

         


Sau khi lắng nghe các đoàn viên thảo luận, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã ghi nhận trong thời gian qua, từ các lĩnh vực xây dựng thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, văn phòng đến hoạt động cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, các hoạt động chính trị, xã hội, văn thể mỹ đều có những dấu ấn quan trọng, tích cực của tuổi trẻ của đoàn viên thanh niên trong Cục. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có tác động to lớn của thảm họa y tế toàn cấu, của áp lực của công việc trong bối cảnh mới nhưng Ban Chấp hành Chi đoàn, các đoàn viên vẫn phát huy được vai trò của mình, với tinh thần “đâu khó có thanh niên”, làm tròn trách nhiệm, nhiệm vụ được Cục và Đoàn cấp trên giao. Trong nhiệm kỳ 2022-2024, đồng chí đề nghị Chi đoàn Cục cần phát huy những thành tích đã đạt được; tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt trong công tác tham mưu; thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tích cực giới thiệu đoàn viên cho cấp ủy để kết nạp đảng.

          

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu được Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024, trên cơ sở ý kiến của Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, căn cứ vào điều kiện thực tế của công tác Đoàn nhiệm kỳ tiếp theo, đồng chí Đoàn Anh Tú tiếp tục trình bày Đề án xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024. Đại hội đã đồng tình cao với cơ cấu và số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024. Sau một thời gian bầu cử và kiểm phiếu nghiêm túc, đại hội đã tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khóa VI, nhiệm kỳ Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí Hà Trọng Bắc - Bí thư;
2. Đồng chí Đoàn Anh Tú - Phó Bí thư;
3. Đồng chí Bùi Thị Huyền - Ủy viên.

 
  
 
Cũng tại đại hội, đại biểu đã bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2027.