Tuổi trẻ Cục Kế hoạch - Tài chính: Vững bước, tiên phong, thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển

06/04/2022
Tuổi trẻ Cục Kế hoạch - Tài chính: Vững bước, tiên phong, thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chiều ngày 31/3/2022 (Thứ Năm), Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kế hoạch - Tài chính lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Phạm Văn Lâm – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và đồng chí Phạm Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ.
Đến chúc mừng Đại hội còn có các đồng chí là Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các Phòng trực thuộc đơn vị, gồm có: đồng chí Trần Thị Diệu Thúy (Bí thư Chi bộ Thống kê, kế hoạch, tổng hợp - Trưởng phòng Thống kê), đồng chí Lê Thị Khánh Chi (Bí thư Chi bộ ngân sách – tài sản, Trưởng phòng quản lý ngân sách – tài sản).
Về phía cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ đến tham dự với Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Thái Nguyên - Bí thư Chi đoàn, Phó Chánh Văn phòng Cục Công nghệ thông tin.
 

Đại hội Chi đoàn Cục diễn ra trong thời điểm đặc biệt ý nghĩa, tổ chức trong Tháng Thanh niên và trong dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022). Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên Bộ Tư pháp nói chung và tuổi trẻ Cục Kế hoạch – Tài chính nói riêng; đã cổ vũ động viên tuổi trẻ đơn vị ra sức thi đua học tập, rèn đức, luyện tài, lao động sáng tạo, xung kích xây dựng Cục Kế hoạch – Tài chính ngày một phát triển toàn diện, bền vững.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Cục Kế hoạch – Tài chính lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024; góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Cục Kế hoạch – Tài chính khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2024 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
Trong nhiệm kỳ vừa qua; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Kế hoạch – Tài chính, Ban thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp; và với sự ủng hộ của Lãnh đạo, công đoàn đơn vị, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Cục đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trải đều trên nhiều mặt. Các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn được tổ chức với phương trâm “thích ứng linh hoạt, an toàn” trong điều kiện tình hình diễn ra dịch bệnh Covid-19. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị và các phong trào hành động cách mạng...Với những kết quả tiêu biểu như:
- Trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Năm 2021, có 01 đồng chí được vinh dự nhận Giấy khen của BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp và 01 đồng chí được nhận Bằng khen Trung ương Đoàn vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- Trong hoạt động tình nguyện tại chỗ (gắn phong trào thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị-chuyên môn tại đơn vị): Chi đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thông qua việc tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp; tổ chức triển khai công trình thanh niên với các hoạt động chỉnh trang, sắp xếp phòng làm việc, kho lưu trữ tài liệu của đơn vị…
- Chi đoàn đã có những sáng kiến, cách làm hay đề xuất với Lãnh đạo đơn vị và được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao trong công tác như: sáng kiến sử dụng tin nhắn SMS trong công tác phối hợp, chuyển tải thông tin của đơn vị với các cơ quan, tổ chức có liên hệ công tác; tham mưu thành lập Tổ an toàn Covid-19 của Cục Kế hoạch – Tài chính; phát huy triệt để kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc trực tuyến...
 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị, đồng chí Phạm Văn Lâm – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định các đoàn viên trong chi đoàn đều có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Đồng chí yêu cầu Chi đoàn cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có giải pháp hữu hiệu để khắc phục hạn chế tồn tại và đề ra phương hướng cụ thể phát triển công tác đoàn thời gian tới. Trong đó lưu ý các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên thanh niên cần chủ động hơn trong tham gia các hoạt động do Công đoàn đơn vị tổ chức; phát huy các công trình thanh niên, gắn với công tác chuyên môn của đơn vị. Đồng thời đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Chi đoàn khoá mới. Đồng thời sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của tập thể đoàn viên thanh niên trong đơn vị, tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Với Khẩu hiệu hành động Thanh niên Cục Kế hoạch – Tài chính: thích ứng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển, Đại hội thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2022 – 2024 là:
Đổi mới phức thức tổ chức phong trào; phát huy trách nhiệm, năng lực, sức sáng tạo của đoàn viên; nhân rộng mô hình tình nguyện tại chỗ; phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút gắn với việc thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại đoàn viên; chung tay xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phát triển.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đại diện Đoàn thanh niên Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trang trọng của Đại hội. Đồng chí biểu dương những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 và cho rằng, thành tích của Chi đoàn Cục đã đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Đoàn Bộ trong suốt thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi đoàn cần nỗ lực hơn nữa để tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ của Đảng ủy Cục, Công đoàn, Lãnh đạo đơn vị đối với công tác thanh niên của Cục Kế hoạch – Tài chính. Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới, cần khẩn trương xây dựng được Chương trình hành động/ Kế hoạch công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị. Công tác thanh niên tại cơ sở đoàn cần tiếp tục gắn chặt với công tác chuyên môn, phát huy phong trào “tình nguyện tại chỗ”.
Các đại biểu khách mời tham dự đều gửi lời chúc mừng tới Chi đoàn về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 – 2022 và khẳng định luôn đồng hành, sát cánh cùng Chi đoàn Cục trong tổ chức các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên trong thời gian tới.
 

Cũng tại Đại hội này, đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kế hoạch – Tài chính khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm có 03 đồng chí: Nguyễn Hồ Mạnh Lâm, Nông Thu Trang, Bùi Thị Hằng Nga. Đây thực sự là những gương mặt tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; trách nhiệm, nhiệt huyết, sẵn sàng đổi mới, đột phá; có khả năng dẵn dắt Chi đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội.
Đại hội cũng thống nhất cao, bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 02 đồng chí là đại biểu dự khuyết.
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vui tươi, đoàn kết và dân chủ. Với nhận thức sâu sắc rằng:
“Chúng ta cũng chỉ có một thanh xuân để thắp lửa
Hãy sống và làm việc cho xứng với thanh xuân ấy”.
Tuổi trẻ Cục Kế hoạch – Tài chính thống nhất hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Đại hội, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên có bước chuyển mình mới, đóng góp sâu hơn nữa vào sự phát triển chung của đơn vị và Bộ, Ngành Tư pháp./.
 
Hằng Nga, CHI ĐOÀN CỤC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH