Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế họp triển khai công tác năm 2022

04/04/2022
Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế họp triển khai công tác năm 2022
Chiều ngày 31/3, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức họp Chi bộ nhằm quán triệt việc triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp.
Dẫn lời Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ngày 15/3/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Bí thư Chi bộ đánh giá cao nỗ lực của Chi bộ, của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022.
Chi bộ tiến hành thảo luận về hoạt động sinh hoạt chuyên đề trong năm 2022 với nội dung xoay quanh những nhiệm vụ được giao cho Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và những phương diện chuyên môn khác trong hoạt động xây dựng pháp luật của Vụ. Trong đó, Chi bộ nhất trí một số chủ đề dự kiến được sinh hoạt chuyên đề như thu hồi tài sản tham nhũng; đấu giá, đấu thầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030; hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam; chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;...
Bên cạnh đó, Chi bộ cũng thảo luận về lộ trình tiến tới tổ chức Đại hội Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, trong đó có nội dung về nhân sự và chuẩn bị Văn kiện Đại hội Chi bộ. Ngoài ra, Chi bộ tiếp tục thảo luận về công tác chuẩn bị kết nạp Đảng đối với quần chúng là những công chức ưu tú của Vụ, đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, dân chủ, công khai, đúng quy trình.