Tuổi trẻ Cục Công nghệ thông tin: Tư duy số - Hành động số - Chung tay phát triển Chính phủ số

12/04/2022
Tuổi trẻ Cục Công nghệ thông tin: Tư duy số - Hành động số - Chung tay phát triển  Chính phủ số
Đây là khẩu hiệu hành động được nêu ra tại Đại hội Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2022-2024 vừa diễn ra sáng nay (12/4). Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Đức Dụ - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin; đồng chí Trần Hoài Nam - Chi ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục; đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Phó Bí thư thường trực Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Hà Trọng Bắc – Bí thư Chi đoàn Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin.
Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022- 2024 của Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022.
Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp. Đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn luôn có ý thức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt công việc chuyên môn được giao. Trong quá trình công tác, các thành viên trong Ban Chấp hành Chi đoàn đều thể hiện sự đoàn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với hoạt động đoàn, luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn của gia đình, bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Qua đó, phần nào thể hiện được tính chủ động, tích cực trong việc tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Cục Công nghệ thông tin.

Công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên đều nhận được sự đánh giá cao của Chi ủy, Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị phối hợp tham gia thực hiện. Ban Chấp hành Chi đoàn luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công việc. Các chủ trương, định hướng lớn trong hoạt động của Chi đoàn luôn được Ban Chấp hành thảo luận, đề ra phương hướng và lấy ý kiến công khai, dân chủ trong đoàn viên, thanh niên.
Trong giai đoạn 2022-2024, Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin xác định nhiệm vụ hàng đầu là bám sát mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, Lãnh đạo Cục, giữ ổn định tư tưởng, thống nhất nhận thức và hành động để quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mảng nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác được giao nhằm tiếp tục góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị kết hợp với công tác chuyên môn của Cục Công nghệ thông tin, đẩy mạnh phong trào thanh niên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý thức cầu tiến, xung kích của lực lượng thanh niên trong Cục Công nghệ thông tin, ra sức phấn đấu, rèn luyện, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Cục.

Trên tinh thần đó, mục tiêu, phương hướng chung của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2022 - 2024 là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; đổi mới và nâng cao tính hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp và đa dạng với từng đối tượng; nâng cao chất lượng Chi đoàn; đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hoài Nam - Chi ủy  viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghệ thông tin ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi đoàn Cục đạt được trong thời gian qua, đã tham gia tích cực vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy được những thế mạnh của Chi đoàn, tiếp tục cố gắng nỗ lực để đạt được các thành tích cao hơn trong thời gian tới.
Thay mặt Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Trịnh Xuân Tùng - Phó Bí thư thường trực Đoàn Bộ đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của Chi đoàn Công nghệ thông tin vào thành công chung của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp. Đồng chí đề nghị Chi đoàn cần nỗ lực hơn nữa để tranh thủ có hiệu quả sự ủng hộ của Đảng ủy Cục, Công đoàn, Lãnh đạo đơn vị đối với công tác thanh niên. Trong nhiệm kỳ tới, Chi đoàn cần khẩn trương xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục gắn chặt với công tác chuyên môn của đơn vị.
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm có 03 đồng chí: Lê Hoàng Sơn, Lê Anh Đức, Nguyễn Thị Thái Nguyên. Đây là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; trách nhiệm, nhiệt huyết, sẵn sàng đổi mới, đột phá; có khả năng dẵn dắt Chi đoàn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội.
Đại hội cũng thống nhất bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.