Tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL thành công tốt đẹp

07/04/2022
Tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL thành công tốt đẹp
Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 và Hướng dẫn số 02 HD/ĐTN ngày 02/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp về tổ chức Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; được sự đồng ý của Đảng ủy Cục Kiểm tra văn bản QPPL và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL long trọng tổ chức Đại hội Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL, nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hồ Quang Huy - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL; đồng chí Phạm Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; các đồng chí đại diện Chi ủy; đại diện Ban chấp hành một số chi đoàn thuộc Đoàn Bộ Tư pháp (Chi đoàn Nhà xuất bản tư pháp, Chi đoàn Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chi đoàn Cục Trợ giúp pháp lý) cùng các đoàn viên Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
 

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2024 của Chi đoàn Cục; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022. Các đoàn viên đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo cũng như chia sẻ tâm tư, cảm nghĩ, những nhìn nhận, đánh giá về công tác đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.
Những kết quả đáng ghi nhận của nhiệm kỳ 2019-2022
Trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, mọi mặt công tác và hoạt động của Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Chi ủy, Lãnh đạo Cục và Ban chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp. Đồng thời, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của Công đoàn, các đơn vị chuyên môn, công chức thuộc Cục và sự hỗ trợ, phối hợp tốt của các Chi đoàn thuộc Cụm thi đua số II đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn. Đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn luôn có ý thức nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt công việc chuyên môn, thể hiện sự đoàn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm với hoạt động đoàn.
Ban chấp hành Chi đoàn luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công việc. Ban chấp hành Chi đoàn đã đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, triển khai nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng để giáo dục lý luận chính trị và quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên. Các phong trào hành động cách mạng như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc cũng được Chi đoàn Cục tích cực hưởng ứng, triển khai. Nhiều chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần đã được tổ chức. Các công tác quốc tế thanh niên, công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị đã được Chi đoàn quan tâm, thực hiện hiệu quả.
Với các kết quả đạt được, tập thể Chi đoàn và các đoàn viên đã được Đoàn Khối, Đoàn Bộ Tư pháp tặng nhiều giấy khen do có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.
Những khó khăn, tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những điểm tích cực đã đạt được, việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan và khách quan, ví dụ như: Tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên việc triển khai một số hoạt động của Chi đoàn gặp khó khăn; Việc chủ động bố trí thời gian để triển khai các phong trào thanh niên đôi khi còn khó khăn, hạn chế, nhất là vào những thời điểm công việc chuyên môn của đơn vị nhiều do hầu hết các đoàn viên trong Chi đoàn đều được Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng giao chuyên quản các mảng công việc khác nhau với khối lượng công việc lớn, thời gian, tiến độ xử lý gấp rút; Một số đoàn viên do điều kiện hoàn cảnh gia đình (phần lớn đoàn viên là nữ, đang trong thời gian nuôi con nhỏ) nên việc thu xếp thời gian tham gia các hoạt động đoàn còn có một số khó khăn, hạn chế; Đồng thời, nguồn lực bảo đảm để triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn còn hạn chế.
Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên hướng tới nhiệm kỳ 2022 – 2024
Bám sát các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Cục Kiểm tra văn bản QPPL và trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024. Mục tiêu, phương hướng chung của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2022 - 2024 là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; đổi mới và nâng cao tính hiệu quả các phong trào thanh niên, xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp và đa dạng với từng đối tượng; nâng cao chất lượng Chi đoàn; đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong nhiệm kỳ 2022 - 2024 là:
“Tuổi trẻ Cục Kiểm tra VBQPPL – Bản lĩnh, trí tuệ; Chủ động, sáng tạo; Đoàn kết, nghĩa tình; Quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”
Tại Đại hội, đại diện Đoàn thanh niên Bộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ đã phát biểu, ghi nhận những nỗ lực của toàn thể Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh Chi đoàn Cục cần phát huy, khai thác triệt để, nhiều hơn nữa thế mạnh của từng đoàn viên thanh niên của Chi đoàn; các hoạt động công tác Đoàn trong thời gian tới cần được tiếp tục thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động hơn; nội dung hoạt động tiếp tục xác định trọng tâm, điểm nhấn, tạo dấu ấn riêng cho Chi đoàn Cục, góp phần cùng tuổi trẻ Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.
 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Quang Huy – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi đoàn Cục trong nhiệm kỳ vừa qua; biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 đối với công tác Đoàn, phong trào thanh niên, Ban Chấp hành đã lãnh đạo, xây dựng được tập thể Chi đoàn đoàn kết, gắn bó, phát huy được sức mạnh tập thể, qua đó, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Cục. Bên cạnh đó, Đồng chí khẳng định và tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn Cục trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên; có giải pháp đẩy mạnh tinh thần học tập, nghiên cứu của từng cá nhân; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác Đoàn; tích cực, chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến, giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong cơ quan để tạo ra sức mạnh tổng lực cho các hoạt động của Chi đoàn, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của cơ quan; xây dựng tập thể đoàn kết, nghĩa tình.
Các đại biểu khách mời tham dự đều gửi lời chúc mừng tới Chi đoàn về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022 và khẳng định sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng Chi đoàn Cục trong tổ chức các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên trong thời gian tới. Đặc biệt, đại diện các Chi đoàn bạn tham dự Đại hội đều chia sẻ cảm nghĩ, sự cảm nhận sâu sắc về tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên trong Chi đoàn, về không khí vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa đầm ấm, chân tình, cởi mở, vui tươi của Đại hội như một dấu ấn riêng mà Đại hội Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL mang đến cho những khách mời tham dự.
 

Ban chấp hành khóa mới: Sức trẻ, bản lĩnh, nhiệt huyết
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL, nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 05 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí tái cử. Đồng thời, đại hội cũng đã bầu ra 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới nguyện đồng tâm nhất trí cùng thế hệ trẻ Cục Kiểm tra văn bản QPPL quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiên phong đi đầu trong hoạt động thanh niên và công tác chuyên môn, góp phần xây dựng Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL ngày càng phát triển.
Danh sách BCH Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhiệm kỳ 2022-2024:
1, Đ/c Hà Thị Lan – Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khối nội chính,
2, Đ/c Lê Hồng Dương - Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khối nội chính,
3, Đ/c Phùng Thị Hương – Phòng Pháp điển, hệ thống hóa văn bản QPPL,
4, Đ/c Lưu Vân Hương - Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khối kinh tế,
5, Đ/c Hoàng Như Quỳnh - Phòng Pháp điển, hệ thống hóa văn bản QPPL,
 
Hồng Dương
Chi đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật