Bộ trưởng Hà Hùng Cường dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp của TP. Hà Nội

16/01/2009
Bộ trưởng Hà Hùng Cường dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp của TP. Hà Nội
Ngày 15/01/2009, đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của ngành Tư pháp TP. Hà Nội. Đây là Hội nghị quy mô đầu tiên của ngành Tư pháp Thủ đô sau khi hợp nhất.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật của ngành Tư pháp Thủ đô trong năm 2008 như: chủ động tham mưu cho Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phương án hợp nhất ngành Tư pháp Hà Nội (cũ) và Hà Tây; triển khai sớm, hiệu quả việc hợp nhất, nhanh chóng ổn định tổ chức, cán bộ, trụ sở làm việc, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường; công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát văn bản tiếp tục có nhiều tiến bộ, nhất là trong việc rà soát để tập hợp, phân loại phục vụ việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của TP. Hà Nội sau khi điều chỉnh địa giới hành chính; công tác thi hành án dân sự tuy có nhiều xáo trộn do hợp nhất nhưng bước đầu đã ổn định, dần đi vào nền nếp, tỷ lệ thi hành án vượt chỉ tiêu Bộ đề ra; công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiến hành có trọng tâm, trọng điểm dưới nhiều hình thức khá đa dạng, phong phú, tập trung mạnh vào các vấn đề bức xúc của thành phố; việc xã hội hoá hoạt động công chứng được đẩy mạnh với sự ra đời của các Văn phòng công chứng; tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư TP. Hà Nội, góp phần tạo tiền đề quan trọng cho thành công của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc được tiến hành trong thời gian tới để thành lập Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của công tác tư pháp Thành phố Hà Nội năm 2008 như: sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ còn có mặt hạn chế; ngành Tư pháp Hà Nội chưa thực sự trở thành chỗ dựa, địa chỉ để kiểm nghiệm, phản biện những chủ trương, chính sách mới của Bộ trong công tác tư pháp; vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động luật sư trên địa bàn chưa rõ nét; việc tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới tổ chức công chứng, cấp phép thành lập các Văn phòng công chứng chưa thật chặt chẽ, chưa sát với nhu cầu thực tiễn; chưa chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xử lý các vấn đề phát sinh từ thẩm quyền công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất giữa Uỷ ban nhân dân và các tổ chức hành nghề công chứng; còn dư luận không tốt về chất lượng bản dịch, phí dịch thuật; đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch phường, xã còn mỏng, một bộ phận chưa qua đào tạo luật.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2009, Bộ trưởng chỉ đạo ngành Tư pháp Thành phố phải bám sát các chương trình, kế hoạch công tác của Thành phố, của Ngành để triển khai toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, đặt trọng tâm vào các lĩnh vực xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp, nhất là những giải pháp mang tính đột phá để khắc phục các hạn chế, tồn tại trong năm qua, tạo chuyển biến mạnh trong năm 2009, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, hướng tới kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Phan Chí Hiếu -Văn phòng Bộ Tư pháp