Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thuý Hiền thăm và làm việc tại Bình Định

15/01/2009
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thuý Hiền thăm và làm việc tại Bình Định
Hôm qua (14/1) , tại UBND tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Thuý Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Sở tư pháp và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp về công tác tư pháp.

Đồng chí Phan Phi Hổ - Giám đốc Sở trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2008 và định hướng công tác năm 2009, ý kiến đề xuất, kiến nghị công tác tư pháp năm thời gian đến như công tác hộ tịch, xây dựng ngành, chứng thực, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL, hoà giải, hương ước, quy ước. …

 Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền biểu dương những kết quả mà Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã đạt được trong năm 2008, trong đó đặc biệt là công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác tổ chức, cán bộ... Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng đề nghị trong năm 2009, phát huy những kết quả đã đạt được, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành như công tác công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL, triển khai thi hành Luật thi hành án, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp... Về những kiến nghị của Bình Định đối với Bộ Tư pháp, đồng chí Thứ trưởng ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ trưởng để chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm tham mưu, đề xuất hướng xử lý, giúp địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn.

Thay mặt UBND tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có một số ý kiến đề nghị bộ quan tâm hơn nữa công tác tư pháp, nhất là việc triển khai, giải quyết vướng mắc công tác tư pháp trong thời gian tới.

Nguyễn Huỳnh Huyện