Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về quan hệ hôn nhân, gia đình có yếu tố nước ngoài

08/01/2009
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm vừa có ý kiến chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều biệp pháp tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Các cơ quan trên tiếp tục thực hiện các Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng: dự thảo văn bản về một số biện pháp tăng cường quản lý việc trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong quí I năm 2009; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều qui định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài của Nghị định 68 và Nghị định 69, trình Chính phủ chậm nhất trong quý II năm 2009.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở những khu vực có nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với nước sở tại và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Phó Thủ tướng yêu cầu, khẩn trương xây dựng đề án thí điểm thành lập một công ty tư vấn hôn nhân quốc tế của Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong quý II/2009.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thông qua Bộ Ngoại giao, chủ động nắm tình hình cộng đồng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hiện đang cư trú ở nước ngoài, để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân địa phương, góp phần lành mạnh hóa các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu mở rộng mối quan  hệ hợp tác với các tổ chức tư vấn hôn nhân quốc tế hợp pháp của các nước ASEAN và các nước khác.

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Con người (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), trong 10 năm trở lại đây, tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam gia tăng đột biến nhưng hầu hết qua môi giới.

Xu hướng chủ yếu trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài là các cô dâu Việt Nam kết hôn với nam giới mang quốc tịch các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước Đông Á.

Do ảnh hưởng của kinh tế thị trường và toàn cầu hoá, việc hôn nhân nước ngoài đã trở nên phổ biến vì điều kiện kinh tế tốt hơn và tương quan giới có chiều hướng mất cân bằng.

Các nhà khoa học khuyến cáo, đây có thể coi như là một nguy cơ, khi cuộc sống các cô dâu Việt Nam ở nước ngoài không được hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc, những thế hệ con lai không được đảm bảo những nhu cầu tối thiểu.

Đây cũng có thể được coi là một thách thức của kinh tế thị trường đến phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới.(Theo TTXVN)

Theo Cổng TTĐT Chính phủ