Thảo luận chuyên sâu về công tác thi hành án dân sự

02/01/2009
Thảo luận chuyên sâu về công tác thi hành án dân sự
Ngay sau Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009, ngày 31/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Thảo luận chuyên sâu về công tác THADS.

Cục trưởng Cục THADS Nguyễn Văn Luyện khẳng định, năm 2008, công tác THADS trên cả nước đã đạt kết quả tốt, nhiều đơn vị đạt tổng thể những chỉ tiêu do Bộ đề ra (75% về việc, 55% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành và giảm 10-15% án tồn đọng), thậm chí nhiều địa phương còn vượt chỉ tiêu này. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa “xoay chuyển” được hiệu quả công tác THADS nên còn rất nhiều việc phải làm, nhất là khi Luật THADS và Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật THADS không phải là “đôi đũa thần” để giải quyết mọi việc trong công tác THADS, mà còn đặt ra nhiều thách thức hơn nữa, như nhắc nhở của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009.

Vì thế, tại buổi thảo luận này, các đại biểu tập trung đưa ra những ý kiến đóng góp công tác chuẩn bị để có thể thi hành tốt Luật THADS từ 1/7/2009. Trong đó, chú trọng đến các vấn đề về kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự cơ quan THADS địa phương, bổ nhiệm chấp hành viên (CHV) theo các ngạch sơ, trung, cao cấp, thi tuyển CHV, chuẩn bị thí điểm đề án thừa phát lại (ở TP.HCM từ 1/7/2009 – 1/7/2012, trước khi tổng kết, đánh giá, xem xét triển khai trên diện rộng), rà soát, thống kê các khoản thu nộp NSNN dưới 500.000đồng trước 1/7/2004 mà chưa thi hành được để xin miễn…/.

H.Giang